بارداری و زایمان

بارداری و زایمان

درباره حاملگی اطلاعات قابل اعتمادی را به دست آورید. ما به شما کمک می کنیم هفته به هفته بارداری خود را تحت نظر بگیرید. اینجا می فهمید که جنین شما چقدر بزرگ شده است و بدن شما چگونه در حال تغییر است. در اینجا می توانید زمان رسیدن بچه را بررسی کنید. همچنین با تمرینات ایمن بارداری و برنامه های غذایی به شما کمک خواهیم کرد دوران بارداری سالم و شادی داشته باشید. شما یاد می گیرید که چگونه یک برنامه تولد را بنویسید و ما به شما می گوییم که چه زمانی باید انتظار تولد نوزاد را داشته باشید.

بستن