گربه

۹ چیزی که گربه ها بیشتر از همه دوست دارند

image001 051720175 - 9 چیزی که گربه ها بیشتر از همه دوست دارند

۱- پیوند با انسان ها گربه موجودی هوشمند و حساس است و کاملا از چیزهایی که دوست دارد و دوست ندارد آگاه است. در اکثر موارد، با مقدار زمانی که گربه ها صرف کارهای مختلف می کنند، ما می توانیم بگوییم که آن ها چه چیزی را بیشتر از همه …

مشاهده بیشتر »